Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Fatra » Veľká Fatra » turistika » miesto

Miesto, Veľká Fatra

Miesto v Veľká Fatra

V Veľká Fatra sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Veľká Fatra:, 1 z 17

Hrabovo, Pancová, Záhradky, Handliarka, Pod Hríbami, Pred dolinkou, Sviňacia, Izbica, Prelomené, Pod Hliniskom, Rakytovec, Brehy, Rovne, Chvastková, Ohrad, Pažitie, Krajčov kút, Prievalec, V Baničnom, Mierový háj, Pred Baničným, Pod poľanou, Staré Lazy, Panská koliba, Likavka, Horná Turecká, Vŕšky, Pod Javorím, Medzi lúžky, Jelenská, Predné Haliny, Klasy, Úplaz, Polkanová, Žľaby, Chotárnô, Haliny, Močiarka, Pod Magurou, Sliačany, Hanesy, Zadný kút, Brestová, Horné pole, Seč, Rakytov, Lašteky, Litvovské, Kostoly, Mistríky, Dolné pole, Vyšný diel, Magura, Bukovinka, Pod Stráňami, Salatín, Horné bučie, Lipová, Pod Laštekom, Nižovce

Miesto, Veľká Fatra:, 2 z 17

Vysoký vrch, Pod Stáňami, Doliny, Pod Rakytím, Raková, Nižný Tajch, HUTY, Holizňa, Laz, Vápenica, Pod Hájom, Širiny, Jama, Dolná Turecká, Kazimier, Pod Drahy, Veľké, Pod Lazom, Pod Dráhami, Pod Krížnou, Bršková, Laz, Poprečná, Čiernavy, Rovinky, Bulíková, Laz - Bulov, Salašky, Vyšná Matejková, Panské, Nevoľné, Pstružné, Nižná Matejková, Posviacaná, Pri zápalkárni, Vŕšky, Hýrová, Hrbok, Bukovec, Roveň, Vŕšok vyše dediny, Močiar, Kút, Podkáčová, Ľauková, Kraviarsky vŕšok, Záhradky, Studničná, Hrbčok, Vajano, Starý cintorín, Žarnovka, Žiar, Zadná, Mažiarná, Vápenná, Pod rybníky, Za jaročkom, Trliny, Zábava

Miesto, Veľká Fatra:, 3 z 17

Laz, Sokol, Záprava, Flak, Stráne, pri Sikačke, Plánka, Pod Stráňou, Nad Dielcom, Konský dol, Polianky, Močiar, Kutiny, Pri Váhu, Úles, Pod Matejovou, Luhy, Kliny, Kramariská, Sigot, Dlhý grúň, Malá Šindliarka, Na Prievaly, Majelnik, Rybníky, Nad Baštou, Zákľačie, Pod Bôrovou, Lučina, Mikulášova, Pod Lazmi, Javorie, Lazy, Háje, Prašivá, Šmýkanica, Dielec, Ostredok, Do Tisovca, Priehaliny, Sviniarka, Hrubý grúň, Za Dlhým dielom, Nad Bielym potokom, Borová, V laze, Pod čerenou, Vyšná Smreková, Poznanovo, Dolina Tisovo, Nad Rybníkmi, Boček, Orechová, Nižná Smreková, Prievala lúka, Brdo, Diel a Za Dielom, Krivá, Horica, Kaplna

Miesto, Veľká Fatra:, 4 z 17

Hancková, Medzi medzami, Diel, Hrnčiarová, Pod Kľakom, Rúbaňky, Žiar, Doliny a Tisovec, Struháreň, Močidlá, Cupajka, Smrekovo, Rúbane, Solisko, Cabanky, Úšust, Úboč, Hlbokô, Šušňatín, Žiarna dolinka, Tiešňavy, Lipová, Pred dolinami, Doštisky, Kúty, Zelené, Pod orešie, Štiavnice, Brezinky, Lipové, Úplaz, Kohútová, Hladká, Úplaz, Brložnica, Hlboká, Pred Rakytovom, Starý háj, Kováčovo, Kopanice, Poľana, Vlčkovie grúň, Šúbriová, Na vrch, Zrebíky, Horné Jaseno, Tokársky grúň, Nižná Jedľová, Zadná kosa, Pod zadky, Sokol, Príslop, Hrabačka, Vyšná lipa, Poloma, Račková, Tarabová, Poštáriková, Krizanka, Klúc

Miesto, Veľká Fatra:, 5 z 17

Polianky, Hričkov, Pod Závozím, Borová, Mocidla, Tále, Žiarová, Kelnicky grún, Ostrá, Mlynová, Havrania, Miľanovo, Košiarik, Vlčia jama, Lovisko, Nad Lieštinami, Úplaz, Pred Rakytovom, U lesa, Nižná Mlynárová, Rúbaň a Skalka, Prievlač, Zvolenská hoľa, Jamy, Tisovo, Za Vysokým, Maršálová, Jedľovo, Krsačina, Malý Rybár, Malý Hričkov, Mátava, Holý diel, Fekečová, Madacov, Chvastová, Pod Príslopom, Okrúhla, Pod Lučencom, Rohuľka, Zákľuka, Ostredkovy grun, Beňová, Pod Hájom, Veľký Rybár, Žiarec, Potôčky, Halmesová, Kolibisko, Marošová, Črtľaže, Suché, Črtľaž, Pod Košiariskom, Bazovská, Javorinka, Solisko, Vyšná Mlynárová, Magura, Košariská

Miesto, Veľká Fatra:, 6 z 17

Luštavá, Príslop, Nad Skalami, Prostredná, Kolláre, Repisko, Stráne, Úplazok, Krátka Čremovie, Nižná Prašivá, Prachovaný grúnik, Jaseníky, Ďumbierske Tatry, Vyšný Rybár, Hlboká, Chmelky, Radovô, Na Širokom, Červenie, Vyšné Patočiny, Stará robota, Stavenice, Medvedie, Snoha, Zázriva, Strapec, Veľká, Pred Repiskom, Bludisko, Úplaz, Lúky, Cintorín, Šústalisko, Lazovie skaly, Pod horou, Parohy, Manzelova dolina, Nad Štálikom, Sokol, Švandová, Blažková lúka, Do Žiarov, Kopanice, Bielo, Košariská, Šubrtová, Drazkovska, Pred Hálkovým, Bučina, Križná, Nižné Lúky, Malá Bzdová, Jamy, Do Bučín, Lúka, Skalné, Diaková, Nad Košiariskom, Barborina, Pokrývka

Miesto, Veľká Fatra:, 7 z 17

Mikulášska, Lopušná, Do skalák, Nemcovô, Ponad Bártkovú, Lúčky, Úplaz, Krivé lazy, Kotlina Patočín, Stykovie jama, Zvonica, Koncity vrch, Kratiny, Jazvecí grún, Skaliny, Kyškovô, Mogurka, Široké, Tiesňavy, Maleniak, Polianka pri kríži, Mlynské rovné, Madárovo, Za ivaniškou, Vyšná Prašivá, Štrbáčka veľká, Veľká Fatra, Za kochličkou, Machanovie jama, Janošíkov prameň, Nad Špatnou, Flosková, Šimanová, Ostré brdo, Mogurky, Salášik, Nižné Lúky, Kladnitá, Vahanka, Brnovské, Grúň, Hrebene, Patočín, Niže červená voda, Ratiská, Pod Bresty, Šimová, Lazová, Za Štieťou, Kopček, Stráža, Na malý ostredok, Kopanice, Na Košarisko, Fugasov grúň, Zajačka, Sekanica, Skalnitá, Luhy, Za Lyscom

Miesto, Veľká Fatra:, 8 z 17

Hradesnica, Nad Bánom, Zlebina, Pod Jarabačkou, Ramžová, Sedlo, Za kotliskom, Grúniky, Pred Keckou, Pekáreň, Vôdky, Bielo, Pod malou babou, Medokýš, Za Vŕškom, Nad úplazkom, Kuľašová, Homôlky, Kotlina Drozdová, Drozdová, Kobylie, Za Hlaváčom, Marčekovo, Malý Rakytov, Zalamaná, Nižná lipa, Pod Kobylou, Mlynská jama, Štrosy, Nad skalami, Benke Kúty, Úplazok, Mikuláška, Adamcová, Bány, Malý Šturec, Ťažalka, Cibuľková, Hálynková Kladnica, Zadné bane, Galov diel, Krivonosovo, Priehybiny, Na ostredok, Polhora, Jergeľka, Košiar, Nad Pálenicou, Vambír, Misárky, Hrabie, Zadné hôrky, Dlhá, Krátka Kráľovie, Dolná Túfová, Pod vŕšok, Pálenica, Niznie Mogury, Magurka, Za túrnou

Miesto, Veľká Fatra:, 9 z 17

Do Sihly, Krátka, Črtľaž, Stroch, Baba, Pod Grúňom, Ryzny, Kyškovie skaly, Kytošovie dolina, Števkovie grúnik, Lungarová dolina, Rovné Bány, Harmančok, Kolomažnica, Vlčkovie, Do grúňa, Hálková Kladnica, Pustá, Koterec, Maziarky, Nad Hanzelovským, Nad Prašivou, Kováčová, Nad Bielom, Kremeniny, Lovisko, Strmáň, Čertiaže, Pred Repiskami, Štrbáčka malá, Za ohradom, Ostré brdá, Črachovie boky, Slaninová, Salašík, Bukoviny, Jarabáčka, Ramžová, Štandlová, Pán, Pod Košiarom, Koniarsko, Do hlbokej, Poľová, Veľká Bzdová, Lazy, Kosarisko, Rovná Lúčka, Solisko, Hlobičky, Holovská dolinka, Horná Túfna, Uhlisko, Nad škôlkou, Bystrica, Háje, Králikova dolina, Lúčky, Fundurákova, Rovne

Miesto, Veľká Fatra:, 10 z 17

Okrúhla dolina, Za vápeničný jarok, Dolná luka, Zalámaná dolina, Nemecké bene, Bystrická dolina, Pod Tufnou, Nad Chabzdovou, Žiarec, Priechodská, Kotelnica, Pod Limbou, Hlboká, Lastovičia, Pekelník, Havrané, Bánky, Bunovica, Kelnerova, Rúbane, Vozná dolina, Japeň, Široká, Čierne, Klzká hora, Žiar, Valentová, Skalka, Vápenica, Krpcova, Kulovisko, Malá a Veľká Vozná, Jamy, Jamy, Dávide, Dlhé, Boboty, Brada, Stredná Lichnerová, Hlboká dolinka, Skaličie, Dolina Strážova, Ostredok, Haliarsky bán, Peklo, Malá Okrúhla, Grúň, Pod Kráľovou studňou, Vŕšky, Rabkina skala, Kažený Laz, Zaberácka, Starohorská, Solisko, Čmelov grúň, Mokrá dolinka, Horná Lichnerová, Šťukovka, Láger, Fundrákova

Miesto, Veľká Fatra:, 11 z 17

Hančky, Krupné Uhlisko, Mrzká, Gažová dolina, Damovka, Staré roboty, Rakytov, Hanzová dolina, Čeršňová dolina, Za Vlčkovom, Japeň, Kráľova studňa, Horná Svinná, Mláka, Malcov, Rúbanisko, Lučivná, Magura, Široká, Štubniansky les, Za mlynom, Tesné skaly, Horné ležoviská, Kameňolom, Za Lazy, Malé koryto, Polianky, Dolina Lomisko, Kľak, Bystrická dolina, Lučivná, Monč, Na prietrží, Stádlisko, Richtárova dolina, Špicenberg, Belianská dolina, Na senníku, Štros, Škamlová, Prašnica, Čičereň, Čierne, Kopa, Diel, Novinky, Horná Kolomajerská, Zimnô, Ganiarka, Holešín, Krpcová, Mokrá dolina, Tajchy, Turčekova, Frčín, Semfín, Vereč, Malá Krížna, Vápené, Dolná Prašnica

Miesto, Veľká Fatra:, 12 z 17

Kotelni, Horná Lučivná, Borisovec, Pálenice, Kotlinka, Malá slama, Dolná Lichnerová, Predné glózy, Šebeňová, Dolná Selčianska, Horný Borišov, Úplazy, Šariancova, Rarúrska, Javor, Žitková, Horná Malašová, Ramžiná, Racvalová, Rakytiny, Horná Selčianska, Hôrka, Dolná Kolomajerská, Dedičove, Očenáška, Horné Čremošné, Štubniansky les, Kozelník, Dolné Čremošné, Zlatá studňa, Na Semilu, Pod prietrž, Pakandel, Zadné glózy, Pod Brestovou, Dolná Malšová, Ražovisko, Sádok, Pohorelé, Kráľovská studňa, Vokolište, Nemecká dolina, Tomčíková, Pod Kunovo, Hlaváčka, Mostíky, Madačov, Lučina, Studený úplaz, Havranov, Blatnatá, Válovy, Kotolnica, Kľúč, Mlynica, Pod Žiarom, Na vode, Ľubochnianska dolina, Úplazy, Krivá

Miesto, Veľká Fatra:, 13 z 17

Holašín, Katarínka pri Fajtlove, Brestová, Úboč, Košariská, dolina Borišovec, Rybovo, Bôrie, Borilovo, Šindolová koliba, Obernauerová, Solisko, Medzi jarky, Jedľovské, Pohorelá, Bystrica, Dolná Lučivná, Veberník, Vysoký most, Babia hora, Vôdky, Na Vápené, Tokárňa, Belianský mlyn, Lučebné, Na Lysec, Dolný Borišov, Medzi vŕšky, Mlynárska jama, Došná, Hradište, Dosná, Jamy, Vyšné Matejkovo, Konopiská, Vyšné Tiché, Kosienky, Na Slávkove, Oráčiny, Motyčková, Hôsec, Strelovec, Krámec, Očko Lehota, Nad zákľučím, Nad Tmavou, Starý vpust pre rybníky, Sojková, Pod Magurou, Suchá, Prievalec, Nad krátkou, Grúň nad Surovou, Veľký Brankov, Nový vpust pre rybníky, Žiarec, Ludrovská dolina, Lovisko, Senkovo, Kundrátovo

Miesto, Veľká Fatra:, 14 z 17

Malá, Lesíková, Vráce, za Vlčou, Kňazová, Buková, Nižný diel, Trlenská dolina, Puterky, Dogerské skaly, Roveň, Dubie, Štosy, Strašidelná skala, Vodný zdroj II. stupňa KRIVUĽA, Staré lazy, Pivová, Prostredný grúň, Čiliačka, Smrekový grúň, Sekaniny, Pod Vtáčnik, Andrášová, Kalisko, Kolomaznička, Vlčia skala, Kúty, Veľký Kucman, Brestina, Koniec Pacholíkova, Široká, Široká skala, Rysová, Pod úplazom, Hríby, vrštek, Hlaváčka, za Sklkou, Laz, Čierny vrch, Šiašno, Medvednica, Suchá, pod Hliniskom, Zapražiť, Predný Haliar, Suchá, Pod Brdom, Lanovisko, Farárka, Tvarožný grúň, Jánova dolina, Líšková, Stráne, Kochula, Bôrová hora, Za Vyšnanskymi humnami, Oblaz, Nad Kalváriou, Hrnčiarka

Miesto, Veľká Fatra:, 15 z 17

Borovka, Kostolná, Šepková, Dedov, Pitvorec, Stará Hájka, Kačianka, Zadná Vápenná, Nižné, Záhumniská, Nad cintorínom, Vyšné Matejovo, Sakalášovo, Blchová, Hliny, Skala Mravička, Tasniar, Prepadlisko, Zrázy, Chraštiská, Kuzmovo, Dieravá, Ravný diel, Klucmanová, Žľabiny, Pod vodou, Borovinský les, Malá Medvedia, Diely, Oznica, Kutiny, Žiar, skala Hodiny, Kút, Horný Muráň, Červenská, Jamišné vodopády, Studnička, Malá Krížna, Lán, Nad Mostom, Rizne, Štrosy v Úplazoch, Hýroška, Nižné Matejkovo, Bendíkovo, Richtárová, Chladná, Cúdzenica, Staré bane Ag,Pb,Fe, Veľká Mulda, Pod Chrastím, Romano, Jánošikova skala, Matajzová, Záhradiska, Vyše skál, Tenkô, Pašková, Sekolka

Miesto, Veľká Fatra:, 16 z 17

Pažiť, Tisová grúň, Rožek, Dolný Muráň, za Gálovom, Šafárka, Polčíkovo, Repišťe, Krčmárka, Dielnica, Suchá, Nad žriedlom, Palčekove lazy, Zamrlov, Muráň, Kŕče, Drozdovo, Kačkina, Pod Majerovou, Dielce, Skalná, Šmenová, Stará, Veľká Medvedia, Nižné Tiché, Hríby, Nad úplazom, Dajašová, Vyšné Štiavnice, Pohorený báň, Staré baské pingy Ag,Pb,Fe, Močidlá, Pod skalou, Vyšná, Kratiny, Nad Dierovou, Bukovčanov les, Vyšné, Široká, Pod Suchou hôrkou, Grúň, Nižné Javoriská, Labdaková, Cúdenica, Flos, Cúdenica, Túfna, Jelenská, Ostredky, Jelenia, Droždivá, Andelová, Kútiky Rizničky, Do Hrbu, Pod vŕškami, Stránica, Havrania, Krivuľa, Skalná brána, Široká

Miesto, Veľká Fatra:, 17 z 17

Močiarky, Fedorov, Hanzlová, Nad Bodorkou, Závrty, Nad skalami, Čulý grúň, Do dolín, Havrania, Prašnická, Uložiská, Medvedia skala, Dielnice, Šimiace, Jarok, Na dieru, Špance, Hriňová, Kosovo, Flok, Záhrady, Pusté, Na rady, Nad Pivnicov, Zadné záhrady, Žlebiny, Žofkina lúka, Východová, Robota, Vyšná Teplica, Hluchá, Sviatková, Zadné Haliny, Gálovo, Predné záhrady, Nad Suchou, Nivy, Košiar, Predná Vápenná, Kiar

Podobné, Veľká Fatra:

3311x turistika, 1779x miesto, 357x orientačný bod, 289x strom, 249x turistické informácie, 135x poľovnícky posed, 130x chranený strom, 113x ohnisko, 88x prístrešok, altánok, 50x atrakcia, 36x štôlňa, 29x orientačná mapa, 27x miesto na piknik, 11x studňa, 7x pamätník, bojisko, 4x komín, 3x ZOO, 2x väznica, 2x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Veľká Fatra

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://velka-fatra.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.